AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ LİSE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Avrupa Birliği, Avrupa halklarının ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaşmasını öngören, Avrupa devletlerinin ve vatandaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu uluslarüstü bir yapıdır. Bu yapı, üye devletler arasında imzalanan uluslararası antlaşmalarla kuruldu ve aynı antlaşmalarla bazı alanlarda karar alma ve düzenleme yetkisi üye devletler tarafından AB'ye verildi. Böylelikle, dünyada bir benzeri daha olmayan, tüm üye devletleri ve vatandaşlarını aynı anda, aynı şekilde ve aynı ölçüde bağlayan bir hukuk sistemi meydana getirildi. Bunun yanında kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin Avrupa Birliği sınırları içinde rahatça dolaşımının sağlanması için bir iç pazar kuruldu.

Söz konusu sisteme rağmen ülkelerin K-12 eğitim sistemleri birbirinden farklı yapılardan oluşmaktadır. Tüm ülkeler lise sistemleri içinde öğrenci değişm programları yürütmektedirler. Fakat bu noktada önemli bir husus Türk öğrencilerimizi ilgilendirmektedir. Programlarda ders başarısı şartlardan biri olduğu için öğrencilerimizin aday oldukları ülkenin anadilini en az orta seviyede bilmeleri gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden Fransa ve İtalya için öğrencilerimize kabul vermekteyiz.


FRANSA

ORTA ÖĞRETİM (LYCÉES) Orta öğretim genel lise, meslek lisesi veya teknoloji liselerinde verilmektedir.

a) Genel Liseler ve Teknoloji Liseleri: Bu okullar, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlayan ve karma eğitim veren okullardır. Bu okullardan mezun olanlara genel baccalaurèat, teknik baalaurèat ve teknik sertifika (brevet de technicien) adı verilen mezuniyet belgeleri verilmektedir. İlk iki sertifika öğrencilere yüksek öğrenime geçiş olanağı sağlar. Bu liselerin ikinci sınıfının sonunda öğrenciler iki alandan birini seçer. Genel eğitim, ES (Ekonomi/sosyal bilimler), L (edebiyat) ve S (bilim) alt dallarını içermektedir. Mezun olanlara general Baccalaurèat denilen sertifika verilir. Teknoloji eğitimi, STT (sciences et technologies tertiaires), STI (sciences et technologies industrielles), STL (sciences et technologies de laboratoire), SMS (sciences mèdico-sociales) ve EPS (èducation physique et sportive) alt dallarını içermektedir. Bu dallardan mezun olanlara teknik Baccalaurèat denilen 2 sertifika verilir. Yiyecek-içecek, uygulamalı sanat veya müzik-dans alanlarından mezun olanlar ise özel teknik Baccalaurèat denilen sertifikayı alırlar.

b) Meslek Liseleri: Bu liseler öğrencileri, mesleki yetenek sertifikası (CAP), mesleki çalışmalar sertifikası (BEP) gibi sertifikaların verildiği 5. düzey ulusal meslek sınavlarına ve mesleki Baccalaurèat belgesinin verildiği 4. düzey sınava hazırlamaktadır. Bu sertifikalar, kişilerin sahip olduğu belirli bir düzeydeki mesleki yeterlik ve teknik bilgi ile genel eğitim düzeylerini gösterir. Mesleki yetenek sertifikası (CAP) almak isteyenler için süre 2 yıl, haftalık ders saati 26–33 saattir. Mesleki çalışmalar sertifikası (BEP) almak isteyenler için süre 2 yıl, haftalık ders saati 30–42 saattir.

Türkiye'de Fransız liselerinde okuyan ya da en az 120 saat Fransızca eğitimini belgeyen öğrencilerimiz Fransa Devlet Bakanlığı Lise Öğrenci Değişim Programlarına başvurabilirler. İlgili kurumlar tarafında Fransız gönüllü ailelerin yanına yerleştirilen öğrencilerimiz evlerine en yakın okula atanırlar.


İTALYA

ORTA ÖĞRETİM (Istruzione Secondaria Superiore)

Eğitim sürecinin ikinci aşaması olan orta öğretim, liceo ve mesleki eğitim ve öğretim sistemlerini kapsamaktadır. 5 yıllık liceo sistemi, ikişer yıllık iki dönemden ve üniversiteye hazırlık niteliğindeki bir yıllık eğitimden oluşur. Mesleki eğitim ise 3–5 yıl sürer.

a) Klasik Lise ve Fen Lisesi (Liceo classico and Liceo scientifico): Bu okulların genel amacı, öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamaktır. Süre 5 yıldır, 14–19 yaş grubu öğrenciler eğitim görmektedir. Klasik liselerde haftalık ders saati 27–29 saattir. Fen liselerinde haftalık ders saati 25–30 saat arasındadır.

b) Sanat Okulları (Liceo artistico and Istituto d’Arte): Bu okulların genel amacı, öğrencilerin sanat dallarında uzmanlaşmalarını sağlamaktır. Süre 5 yıldır, 14–19 yaş aralığında öğrenciler eğitim görmektedirler. Haftalık ders saati 39–44 saattir.

c) Mesleki ve Teknik Liseler: Teknik öğretimin temel amacı, işgücü piyasasının değişik sektörlerdeki ihtiyaçları doğrultusunda 14–19 yaş arasındaki öğrencilere belirli teorik ve uygulama eğitiminin verilmesidir. Teknik Lise (Istituti Tecnici)'de tarım, ticaret, turizm, endüstri ve denizcilik alanlarında eğitim verilir. Eğitim 2+3 yıl olarak düzenlenmiştir ancak bu iki dönem arasında geçme sınavı yoktur. Dersler haftanın 5 veya 6 gününe yayılmıştır. Süre 5 yıldır, haftalık ders saati seçilen branşa ve yıla göre değişir. Müfredatın önemli bir bölümü, öğrencinin uzmanlaşacağı alanda yapılacak uygulama çalışmalarına ayrılmıştır. - Meslek Lisesi (Istituti Professionali)'de tarım, sanayi, el sanatları ve özel hizmetler/sektörler (mefruşat, pastacılık, müzik aletleri yapımı vb.) olmak üzere dört ana dalda eğitim verilir. Her bir ana dalın altında iş dünyasında önemli yer tutan alt dallar bulunmaktadır. Süre 5 yıldır. Öğrenciler bu beş yılın ilk üç yılı sonunda zanaatkar, beş yılı tamamladıktan sonra ise teknisyen unvanı alırlar.

Türkiye'de İtalyan liselerinde okuyan ya da en az 120 saat İtalyanca eğitimini belgeyen öğrencilerimiz, İtalya Devlet Bakanlığı Lise Öğrenci Değişim Programlarına başvurabilirler. İlgili kurumlar tarafında İtalyan gönüllü ailelerin yanına yerleştirilen öğrencilerimiz evlerine en yakın okula atanırlar.